Hilser uten å lukte?

Hvafornoe? Du snakker med folk uten å lukte dem bak først? 

 

Leave a Comment