Jaja, da var det slutt

Det verste med å bli 100 er at man ikke kan leke med Lego lengre 

 

Leave a Comment