All posts tagged oppdragelse

Leksehjelp

Hvordan foreldre hjelper barna å gjøre lekser er forskjellig fra kultur til kultur   


Slutten på pingleunger

De siste par tusen årene har den eldre garde klaget over sløve unger og hvor mye bedre alt var før.  Det skal sjampoo-produsentene nå gjøre noe med. Nå er det […]


Lær barna å lese tidlig – Så utvikler de en kritisk sans

Ja, det var ikke akkurat Donald Duck hun leser på. Også på tysk da. Et lite geni vil jeg påstå. Kan lese utenlandsk litteratur før hun ble 5.