All posts tagged skilt

Ingen regel uten unntak

Det er ingen regel uten unntak   


Kommentarer overflødig

Hvem er det som må advares mot dette? Hva har de tenkt?  


Stormen Tor traff Skottland

Siste dag på jobb – Hvem bryr seg?   


Kjære syklist

Kjære syklist. Din sikkerhet er ivaretatt    


Årets likestillingsbedrift

Årets likestillingsbedrift har satt opp skilt   


Befolkningen er stor nok

Så «Don’t be horny!»   


Opplæring bør starte tidlig – Spis isen til barna

  De vil takke deg senere, når de blir gode og velinformerte samfunnsborgere.